ue-top-color

Dotacje

dotacja2021

 

Cele projektu - opracowanie nowej kolekcji bielizny z funkcją kompensacji ograniczeń w obszarze układu ruchu

Planowane efekty - uzyskanie dokumentacji wzorniczej - kompletnej kolekcji innowacyjnej bielizny i wdrożenie jej do oferty przedsiębiorstwa;

Wartość projektu - 557 190,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich - 385 050,00PLN

 


tablica informacyjna dofinansowanie

 

plakat-na-stron

Firma Babell S.C. Adam Sałacki, Jarosław Naruszewicz realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego" realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Cel projektu:

Celem projektu jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 dzięki dywersyfikacji działalności firmy.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu wprowadzona zostanie nowa usługa tj. uruchomienie lokalnego punktu sprzedażowego z dodatkowo wydzieloną strefą outlet i utrzyma zatrudnienie.

Wartość projektu:

77613,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

59945,00 zł